ราคาก๊าซ LPG วันที่ 21 ก.พ. 2561
 
ปตท.
ดับบลิวพี
ยูนิคแก๊ส
สยามแก๊ส
ออร์คิดแก๊ส
พี เอ พี
เอ็น เอส แก๊ส
ทาคูนิ
บิ๊กแก๊ส
ไทยแก๊ส
แสงทอง
 ราคาก๊าซ LPG สถานีบริการ : บาท/ลิตร
12.32
11.91
12.43
12.43
12.32
12.41
13.03
12.85
13.03
11.91
13.34
 ราคาก๊าซ LPG บรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) : บาท
     - 4 กก.
96-156
126-166
109-156
96-156
96-156
-
-
152
100-150
-
-
     - 13.50 กก.
-
299-335
-
-
-
-
-
313
-
-
-
     - 15 กก.
333
336
336
336
333
336
353
315
353
-
-
     - 48 กก.
986-1,167
970-1,195
989-1,199
989-1,199
986-1,167
-
-
1,050
1,050-1,200
-
-
 มีผลบังคับใช้วันที่
16 ม.ค.
16 ม.ค.
16 ม.ค.
16 ม.ค.
16 ม.ค.
16 ม.ค.
13 พ.ย.
23 ม.ค.
04 ธ.ค.
06 ม.ค.
16 พ.ย.
หมายเหตุ : - ราคาดังกล่าวรวมค่าขนส่งไปยังสถานที่ของผู้ซื้อ ซึ่งมีระยะทางขนส่งในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร แต่ไม่รวมค่าบริการขนส่งขึ้นอาคารสูง
                  - ออร์คิดแก๊ส เป็นราคา ณ เชียงใหม่