ราคาก๊าซ LPG วันที่ 25 พ.ย. 2560
 
ปตท.
เวิลด์แก๊ส
ยูนิคแก๊ส
สยามแก๊ส
ออร์คิดแก๊ส
พี เอ พี
เอ็น เอส แก๊ส
ไทยแก๊ส
ดับบลิวพี
ทาคูนิ
พลังอัศวิน
แสงทอง
บิ๊กแก๊ส
 ราคาก๊าซ LPG สถานีบริการ : บาท/ลิตร
13.03
-
13.00
13.04
13.03
13.03
13.03
13.03
13.02
12.85-13.03
-
13.34
13.03
 ราคาก๊าซ LPG บรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) : บาท
     - 4 กก.
100-160
-
113-160
88-160
100
-
-
-
130-170
85
-
-
100-150
     - 13.50 กก.
-
-
-
-
-
-
-
-
314-350
265
-
-
-
     - 15 กก.
353
-
353
353
353
353
353
-
353
318-353
-
-
353
     - 48 กก.
1,040-1,220
-
1,041-1,250
1,017-1,250
1,040
-
-
-
1,025-1,250
946
-
-
1,050-1,200
 มีผลบังคับใช้วันที่
14 พ.ย.
-
13 พ.ย.
13 พ.ย.
13 พ.ย.
13 พ.ย.
13 พ.ย.
13 พ.ย.
14 พ.ย.
01 พ.ย.
-
16 พ.ย.
20 พ.ย.
หมายเหตุ : - ราคาดังกล่าวรวมค่าขนส่งไปยังสถานที่ของผู้ซื้อ ซึ่งมีระยะทางขนส่งในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร แต่ไม่รวมค่าบริการขนส่งขึ้นอาคารสูง
                  - ออร์คิดแก๊ส เป็นราคา ณ เชียงใหม่