ราคาน้ำมันวันที่ 20 พ.ย. 2561
 
35.96
-
-
-
36.41
-
36.46
36.26
36.06
36.26
28.85
28.85
28.85
28.85
28.85
28.85
28.85
28.85
28.85
28.85
28.58
28.58
28.58
28.58
28.58
28.58
28.58
28.58
28.58
28.58
25.84
25.84
25.84
25.84
25.84
-
25.84
25.84
25.84
25.84
20.64
20.64
-
-
-
-
-
20.64
20.64
-
29.29
29.29
29.29
29.29
29.29
29.29
29.29
29.29
29.29
29.29
32.89
33.16
33.16
33.16
33.16
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
15 Nov 05:00
15 Nov 05:00
16 Nov 05:00
15 Nov 05:00
15 Nov 05:00
15 Nov 05:00
15 Nov 05:00
15 Nov 05:00
15 Nov 05:00
15 Nov 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...