ราคาน้ำมันวันที่ 20 ต.ค. 2560
 
34.16
-
-
-
34.61
-
34.66
34.16
34.16
34.16
27.05
27.05
-
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
26.78
26.78
26.78
26.78
26.78
26.78
26.78
26.78
26.78
26.78
24.54
24.54
24.54
24.54
24.54
-
24.54
24.54
24.54
24.54
20.04
20.04
-
-
-
-
-
20.04
20.04
-
25.79
25.79
25.79
25.79
25.79
25.79
25.79
25.79
25.79
25.79
28.79
29.47
29.47
29.47
29.47
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
12 Oct 05:00
12 Oct 05:00
12 Oct 05:00
12 Oct 05:00
12 Oct 05:00
12 Oct 05:00
12 Oct 05:00
12 Oct 05:00
12 Oct 05:00
12 Oct 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...