ราคาน้ำมันวันที่ 27 เม.ย. 2561
 
35.66
-
-
-
36.11
-
36.16
35.66
35.66
35.66
28.55
28.55
28.55
28.55
28.55
28.55
28.55
28.55
28.55
28.55
28.28
28.28
28.38
28.28
28.28
28.28
28.28
28.28
28.28
28.28
26.04
26.04
26.04
26.04
26.04
-
26.04
26.04
26.04
26.04
20.64
20.64
-
-
-
-
-
20.64
20.64
-
27.89
27.89
27.89
27.89
27.89
27.89
27.89
27.89
27.89
27.89
30.89
31.76
31.76
31.76
31.76
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
25 Apr 05:00
25 Apr 05:00
25 Apr 05:00
25 Apr 05:00
25 Apr 05:00
25 Apr 05:00
25 Apr 05:00
25 Apr 05:00
25 Apr 05:00
25 Apr 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...