ราคาน้ำมันวันที่ 17 ส.ค. 2560
 
33.76
-
-
34.21
34.21
-
34.26
33.76
33.76
33.76
26.65
26.65
-
26.65
26.65
26.65
26.65
26.65
26.65
26.65
26.38
26.38
26.38
26.38
26.38
26.38
26.38
26.38
26.38
26.38
24.14
24.14
24.14
24.14
24.14
-
24.14
24.14
24.14
24.14
19.94
19.94
-
-
-
-
-
19.94
19.94
-
25.19
25.19
25.19
25.19
25.19
25.19
25.19
25.19
25.19
25.19
28.19
28.87
28.87
28.87
28.87
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
02 Aug 05:00
02 Aug 05:00
01 Aug 05:00
02 Aug 05:00
01 Aug 05:00
02 Aug 05:00
02 Aug 05:00
02 Aug 05:00
02 Aug 05:00
02 Aug 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...