ราคาน้ำมันวันที่ 21 ก.พ. 2561
 
34.16
-
-
-
34.61
-
34.66
34.16
34.16
34.16
27.05
27.05
27.55
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
26.78
26.78
27.38
26.78
26.78
26.78
26.78
26.78
26.78
26.78
24.54
24.54
25.04
24.54
24.54
-
24.54
24.54
24.54
24.54
20.14
20.14
-
-
-
-
-
20.14
20.14
-
26.19
26.19
26.69
26.19
26.19
26.19
26.19
26.19
26.19
26.19
29.19
30.06
30.56
30.06
30.06
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
16 Feb 05:00
16 Feb 05:00
21 Feb 05:00
16 Feb 05:00
16 Feb 05:00
16 Feb 05:00
16 Feb 05:00
16 Feb 05:00
16 Feb 05:00
16 Feb 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...