ราคาน้ำมันวันที่ 23 ก.ค. 2561
 
36.26
-
-
-
36.71
-
36.76
36.26
36.26
36.26
29.15
29.15
29.35
29.15
29.15
29.15
29.65
29.15
29.15
29.15
28.88
28.88
29.08
28.88
28.88
28.88
28.88
28.88
28.88
28.88
26.24
26.24
26.24
26.24
26.24
-
26.24
26.24
26.24
26.24
20.84
20.84
-
-
-
-
-
20.84
20.84
-
28.59
28.59
28.59
28.59
28.59
28.59
28.59
28.59
28.59
28.59
31.59
32.46
32.46
32.46
32.46
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
17 Jul 05:00
17 Jul 05:00
18 Jul 05:00
17 Jul 07:33
17 Jul 05:00
17 Jul 05:00
17 Jul 05:00
17 Jul 05:00
17 Jul 05:00
17 Jul 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...