ราคาน้ำมันวันที่ 19 ม.ค. 2560
 
34.76
-
-
35.21
35.21
-
35.26
34.76
34.76
34.76
27.65
27.65
-
27.65
27.65
27.65
27.65
27.65
27.65
27.65
27.38
27.38
27.38
27.38
27.38
27.38
27.38
27.38
27.38
27.38
25.14
25.14
25.14
25.14
25.14
-
25.14
25.14
25.14
25.14
19.89
19.89
-
-
-
-
-
19.89
19.89
-
26.39
26.39
26.39
26.39
26.39
26.39
26.39
26.39
26.39
26.39
29.39
-
29.88
29.88
29.88
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
19 Jan 05:00
19 Jan 05:00
19 Jan 05:00
19 Jan 05:00
19 Jan 05:00
19 Jan 05:00
19 Jan 05:00
19 Jan 05:00
19 Jan 05:00
19 Jan 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...