ราคาน้ำมันวันที่ 29 มิ.ย. 2560
 
32.16
-
-
32.61
32.61
-
32.66
32.16
32.16
32.16
25.05
25.05
-
25.05
25.05
25.05
25.05
25.05
25.05
25.05
24.78
24.78
24.78
24.78
24.78
24.78
24.78
24.78
24.78
24.78
22.54
22.54
22.54
22.54
22.54
-
22.54
22.54
22.54
22.54
18.94
18.94
-
-
-
-
-
18.94
18.94
-
23.49
23.49
23.49
23.49
23.49
23.49
23.49
23.49
23.49
23.49
26.49
27.17
27.17
27.17
27.17
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
24 Jun 05:00
24 Jun 05:00
24 Jun 05:00
24 Jun 05:00
24 Jun 05:00
24 Jun 05:00
24 Jun 05:00
24 Jun 05:00
24 Jun 05:00
24 Jun 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...