ราคาน้ำมันวันที่ 19 ก.พ. 2560
 
35.36
-
-
35.81
35.81
-
35.86
35.36
35.36
35.36
28.25
28.25
-
28.25
28.25
28.25
28.25
28.25
28.25
28.25
27.98
27.98
27.98
27.98
27.98
27.98
27.98
27.98
27.98
27.98
25.74
25.74
25.74
25.74
25.74
-
25.74
25.74
25.74
25.74
20.29
20.29
-
-
-
-
-
20.29
20.29
-
26.59
26.59
26.59
26.59
26.59
26.59
26.59
26.59
26.59
26.59
29.59
-
30.08
30.08
30.08
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
04 Feb 05:00
04 Feb 05:00
04 Feb 05:00
04 Feb 05:00
04 Feb 05:00
04 Feb 05:00
04 Feb 05:00
04 Feb 05:00
05 Feb 05:00
04 Feb 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...