ราคาน้ำมันวันที่ 23 ก.ย. 2561
 
37.76
-
-
-
38.21
-
38.26
38.06
37.86
38.06
30.65
30.65
30.65
30.65
30.65
30.65
30.65
30.65
30.65
30.65
30.38
30.38
30.38
30.38
30.38
30.38
30.38
30.38
30.38
30.38
27.64
27.64
27.64
27.64
27.64
-
27.64
27.64
27.64
27.64
21.64
21.64
-
-
-
-
-
21.64
21.64
-
29.59
29.59
29.59
29.59
29.59
29.59
29.59
29.59
29.59
29.59
32.59
33.46
33.46
33.46
33.46
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
20 Sep 05:00
20 Sep 07:26
22 Sep 05:00
20 Sep 05:00
20 Sep 05:00
20 Sep 05:00
20 Sep 05:00
20 Sep 05:00
20 Sep 05:00
20 Sep 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...