ราคาน้ำมันวันที่ 23 พ.ค. 2560
 
34.46
-
-
34.91
34.91
-
34.96
34.46
34.46
34.46
27.35
27.35
-
27.35
27.35
27.35
27.35
27.35
27.35
27.35
27.08
27.08
27.08
27.08
27.08
27.08
27.08
27.08
27.08
27.08
24.84
24.84
24.84
24.84
24.84
-
24.84
24.84
24.84
24.84
20.14
20.14
-
-
-
-
-
20.14
20.14
-
25.49
25.49
25.49
25.49
25.49
25.49
25.49
25.49
25.49
25.49
28.49
29.17
29.17
29.17
29.17
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
23 May 05:00
23 May 05:00
23 May 05:00
23 May 05:00
23 May 05:00
23 May 05:00
23 May 05:00
23 May 05:00
23 May 05:00
23 May 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...