ราคาน้ำมันวันที่ 13 ธ.ค. 2560
 
34.96
-
-
-
35.41
-
35.46
34.96
34.96
34.96
27.85
27.85
-
27.85
27.85
27.85
27.85
27.85
27.85
27.85
27.58
27.58
27.58
27.58
27.58
27.58
27.58
27.58
27.58
27.58
25.34
25.34
25.34
25.34
25.34
-
25.34
25.34
25.34
25.34
20.64
20.64
-
-
-
-
-
20.64
20.64
-
26.39
26.39
26.39
26.39
26.39
26.39
26.39
26.39
26.39
26.39
29.39
30.07
30.26
30.26
30.26
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
08 Dec 05:00
08 Dec 05:00
08 Dec 05:00
08 Dec 05:00
10 Dec 05:00
08 Dec 05:00
08 Dec 05:00
08 Dec 05:00
08 Dec 05:00
08 Dec 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...