ราคาน้ำมันวันที่ 29 มี.ค. 2560
 
33.66
-
-
34.11
34.11
-
34.16
33.66
33.66
33.66
26.55
26.55
-
26.55
26.55
26.55
26.55
26.55
26.55
26.55
26.28
26.28
26.28
26.28
26.28
26.28
26.28
26.28
26.28
26.28
24.04
24.04
24.04
24.04
24.04
-
24.04
24.04
24.04
24.04
19.34
19.34
-
-
-
-
-
19.34
19.34
-
24.69
24.69
24.69
24.69
24.69
24.69
24.69
24.69
24.69
24.69
27.69
-
28.37
28.18
28.18
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
29 Mar 05:00
29 Mar 05:00
29 Mar 05:00
29 Mar 05:00
29 Mar 05:00
29 Mar 05:00
29 Mar 05:00
29 Mar 05:00
29 Mar 05:00
29 Mar 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...