ราคาน้ำมันวันที่ 20 มี.ค. 2562
 
36.26
-
-
-
36.71
-
36.76
36.56
-
36.56
28.85
28.85
28.85
28.85
28.85
28.85
28.85
28.85
28.85
28.85
28.58
28.58
28.58
28.58
28.58
28.58
28.58
28.58
28.58
28.58
25.84
25.84
26.24
25.84
25.84
-
25.84
25.84
25.84
25.84
20.64
20.64
-
-
-
-
-
20.64
-
-
27.29
27.29
27.29
27.29
27.29
27.29
27.29
27.29
27.29
27.29
30.89
31.16
31.35
31.35
31.35
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
16 Mar 05:00
16 Mar 05:00
16 Mar 05:00
16 Mar 05:00
16 Mar 05:00
16 Mar 05:00
16 Mar 05:00
16 Mar 05:00
16 Mar 05:00
16 Mar 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...