ราคาน้ำมันวันที่ 21 ม.ค. 2562
 
33.76
-
-
-
34.21
-
34.26
34.06
-
34.06
26.35
26.35
26.35
26.35
26.35
26.35
26.35
26.35
26.35
26.35
26.08
26.08
26.08
26.08
26.08
26.08
26.08
26.08
26.08
26.08
23.34
23.34
23.34
23.34
23.34
-
23.34
23.34
23.34
23.34
19.34
19.34
-
-
-
-
-
19.34
-
-
25.69
25.69
25.69
25.69
25.69
25.69
25.69
25.69
25.69
25.69
29.29
29.56
29.75
29.75
29.75
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
16 Jan 05:00
16 Jan 08:50
17 Jan 05:00
16 Jan 05:00
16 Jan 05:00
16 Jan 05:00
16 Jan 05:00
16 Jan 05:00
16 Jan 05:00
16 Jan 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...